menu close menu

Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat doe ik met uw persoonsgegevens, met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik uw persoonsgegevens?

Kleur & Stijl bij Greet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- Het verzenden van de nieuwsbrief.
- U te kunnen bellen of mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
- De mogelijkheid u te informeren over een wijziging van de diensten.

Kleur & Stijl bij Greet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:
- Persoonsgegevens; niet langer dan zeven jaar.
- Eventueel toegestuurde foto’s; niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal een half jaar.